KWATERY PRYWATNE

OSTRAWA-ZABRZEG

 

Doba hotelowa:

Przyjazd: między godzinami 16.00-20.00

Koniec doby hotelowej: do godziny 10.00

Godziny są zaplanowane tak, by można było przygotować i posprzątać pokoje dla następnych gości. Po wcześniejszej umowie, jesteśmy w stanie te czasy doostosować do Państwa możliwości.

 

USŁUGI

        ŚNIADANIE:

MENU 1_ SZYNKOWE

3 rodzaje szynki, jajka,

masło, dżem/miód, pieczywo

kawa/herbata/mleko        90,-Kč

menu 1 thumb

 

MENU 2_ SEROWE

3 rodzaje sera, jajka,

masło, dżem/miód, pieczywo

kawa/herbata/mleko         90,-Kč

menu 2 thumb

 

MENU 3_ ZBOŻOWE

płatki zbożowe, ciastka, jogurt, mleko

masło, dżem/miód, pieczywo

           kawa/herbata                 90,-Kč

menu 3 thumb

       TABELA:

prostreno 01 thumb 
 
 
prostreno 02 thumb
 

        PRALNIA:

Ze względu na to, że nasze pomieszczenia sanitarne są przeznaczone wyłącznie do higieny osobistej gości i suszenia ręczników, oferujemy Państwu pranie, suszenie i prasowanie ubrań (we współpracy z zewnętrznymi dostawcami) w bardzo atrakcyjnej cenie. 

Cennik usługi prania i prasowania

Bluza robocza

szt

42 CZK

Spodnie robocze

szt

42 CZK

Koszula

szt

26 CZK

Koszulka

szt

22 CZK

Bluza

szt

45 CZK

Sweter

szt

45 CZK

Letnia kurtka

szt

100 CZK

Bielizna

szt

15 CZK

Skarpetki

szt

10 CZK

Majtki/slipy

szt

15 CZK

Spodnie dresowe

szt

25 CZK

Spodnie, dżinsy

szt

48 CZK

Mały ręcznik frotte

szt

16 CZK

Duży ręcznik frotte

szt

23 CZK

 Uwaga:

Prasowanie w cenie.

 

 

REGULAMIN ZAKWATEROWANIA

 1. Zakwaterowany może zostać tylko obywatel, który przedstawi ważny dokument tożsamości (dowód osobisty, paszport)

 2. Goście są zakwaterowani, po zapłacie ceny zgodnej z obowiązującym cennikiem, na określony czas. W tym czasie mogą korzystać z pokoj, wspólnych pomieszczeń i oferowanych usług.

 3. Jeżeli podczas pobytu zostaną wykryte jakiekolwiek uszkodzenia spowodowane przez gościa, właściciel określi ich wartość a obowiązkiem gościa jest zapłacić odszkodowanie w pełnej wysokości i w cenie nowej rzeczy , włącznie z pracami związanymi z instalacją bądź wymianą a to gotówką, przed opuszczeniem zakwaterowania

 4. Zakwaterowania nie otrzyma gość, który:

  • jest pod wpływem alkoholu lub środków odurzających i jego zachowanie przekroczyło granice dobrego zachowania

  • używa wulgaryzmów wobec innych gości, personelu lub wobec właściciela

  • dokucza innym gościom i ignoruje upomnienia personelu lub właściciela i to pomimo tego, że ma opłaconą rezerwację

  Jeżeli gość jest już zakwaterowany, właściciel ma prawo natychmiastowo odstąpić od umowy z gościem o zakwaterowaniu, bez możliwości zwrotu ceny opłaconej już za zakwaterowanie a w wypadku spowodowania jakiegokolwiek uszkodzenia, właściciel ma prawo wymagać odszkodowania zgodnie z podpunktem 3. tego Regulaminu zakwaterowania

 5. Przy każdym wyjściu, gość zobowiązany jest sprawdzić, czy okna i drzwi w jego pokoju oraz drzwi wejściowe są zamknięte. Gość zobowiązuje się nie pozostawiać włączonych urządzeń elektrycznych i  światła w pokoju i w pomieszczeniach wspólnych.

 6. Przyjmowanie gości w pokoju jest możliwe tylko za wcześniejszą zgodą właściciela obiektu i współlokatora.

 7. Na terenie obiektu, włącznie z ogrodem, obowiązuje cisza nocna w godzinach 22.00-6.00. Za zgodą właściciela obiektu jest możliwe ustalenie wyjątku w ramach wcześniej  ustalonych warunków.

 8. Na teren obiektu nie można wnosić żadnych przedmiotów, narzędzi lub materiałów bez zgody właściciela. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za kosztowności gościa i jego rzeczy osobiste.

 9. W dniu zakończenia zakwaterowania, gość jest zobowiązany opuścić pokój najpóźniej do godziny 10.00. Jeżeli gość tego nie uczyni a nie był wcześniej umówiony z właścicielem, zostanie pobrana podwójna opłata obowiązująca dla jednego dnia, według obowiązującego cennika.

 10. W pokojach i pomieszczeniach wspólnych obowiązuje zakaz przenoszenia lub wynoszenia jakiegokolwiek sprzetu, zakaz wynoszenia sprzętu kuchennego do pokoju. Nie pozwala się również na jakichkolwiek zmiany na drutach, przewodach, rurociągach, itp. bez zezwolenia właściciela.

 11. Do przygotowania, spożywania posiłków i mycia naczyń, służy wyłącznie  wspólna kuchnia. Obowiązkiem gościa jest posprzątanie po sobie kuchni, umycie po sobie naczyń oraz odłożenie wszystkiego na swoje pierwotne miejsce.

 12. Suszenie ręczników jest możliwe jedynie w łazience na suszarce, kaloryferze lub na wieszaku. Suszenie roboczych ubrań, butów itd. można ustalić z właścicielem na specjalnie do tego wyznaczonych miejscach

 13. Na terenie obiektu można korzystać tylko z urządzeń eletrycznych, służących do higieny osobistej (maszynka do golenia, suszarka) oraz osobistego komputera.

 14. Obowiązuje zakaz wprowadzania zwierząt na teren obiektu.

 15. Parkowanie jest możliwe przed budynkiem obiektu, bez nadzoru.

 16. Gości obowiązuje zakaz przetrzymywania na terenie obiektu broni, amunicji, środków odurzających, substancji psychotropowych i trucizn, za wyjątkiem leków wypisanych na receptę.

 17. W budynku obowiązuje zakaz palenia i manipulacji z otwartym ogniem. Palenie jest pozwolone jedynie w ogrodzie, w wyznaczonych do tego miejscach.

 18. Ze względu na bezpieczeństwo, nie zezwala się na pozostawianie dzieci poniżej 10 roku życia, bez nadzoru, zarówno w budynku jak i w ogrodzie.

 19. W przypadku nieprzewidzianych wydarzeń (wypadek, awaria), właściciel ma prawo przenieść gości do innego pokoju, na okres czasu niezbędny do rozwiązania sytuacji zagrożenia lub problemu. Obowiązkiem gościa jest respektowanie tego przepisu.

 20. Gość zobowiązany jest przestrzegać powyższego regulaminu i jest odpowiedzialny za wszelkie szkody spowodowane w obrębie budynku naumyślnie lub przez zaniedbanie nie przestrzegając zasad tego regulaminu.

 21. W wyżej wymienionym przypadku, właściciel ma prawo do natychmiastowego rozwiązania umowy, bez zwrotu już uiszczonej opłaty za nocleg i wymagać odszkodowania za wyrządzone szkody, zgodnie z akapitem 3. tego regulaminu.

  W wypadku pożaru, gaśnice znajdują się na korytarzu i są uszczelnione. W wypadku jakichkolwiek nadużyć, gość zobowiązuje się do zapłaty kary umownej w wysokości 10 000 kč w gotówce.

 22. Powyższy regulamin zakwaterowania obowiązuje od dnia 1.1.2015


  Ing. Petr Holuša
  właściciel